Online leer- en kennisplatform

Maakt leren makkelijk en kennis aantoonbaarIndividual and shared learning platform

Maakt leren makkelijk en kennis aantoonbaar

Rondleiding

Gratis proberen

Nieuwsbrief

Ipad

Waarom een platform?

MeisjeLaptop

Wat zijn de tarieven?

Laptop

Wat biedt het platform?

Uw voordelen

Duurzaamheid

Duurzaam leren is het resultaat van minder reizen en vermindering van tijdverlies door reizen. Ook het hoge leerrendement en hergebruik van kennis in uw organisatie dragen fors bij aan duurzaamheid. Kennis ervaren als een grondstof voor goede bedrijfsresultaten geeft een vernieuwend inzicht.
Lees meer

Eenvoudig en lage kosten

Uw medewerkers openen 24/7 vanaf uw PC, tablet en/of smartphone elk leerprogramma zonder speciale software. Zivier hanteert een doorlopende en per maand opzegbare maandlicentie tegen unieke prijsstellingen. Dus geen contracten waar u niet van af kunt, geen onnodige kosten.
Lees meer

Aantoonbare kennis

Doelgericht leren; leren wat je nodig hebt op het juiste moment met direct inzichtelijke resultaten. De cursist, leidinggevende, hrm en administrator kunnen 'live' informatie krijgen waarvoor zij rechten hebben gekregen. Certificering, examens en hobby-leren is allemaal mogelijk. Leren is behalve een ‘must’ ook leuk.
Lees meer
 
Start uw gratis kennis- en leerplatform voor een periode van 30 dagen*

.zivier.com

* 30 dagen uitproberen, geen creditcard nodig, volledige ondersteuning, en 3 gratis licenties voor de eerste cursisten.

Start uw gratis kennis- en leerplatform voor een periode van 30 dagen*

.zivier.com

* 30 dagen uitproberen, geen creditcard nodig, volledige ondersteuning, en 3 gratis licenties voor de eerste cursisten.

Wat doen wij en voor wie?

Waarom een kennis- en leerplatform?

Met ons kennis- en leerplatform stelt u uw medewerkers in uw  afgeschermde digitale omgeving in staat hun kennis te versterken, aantoonbaar te maken en te delen. Als organisatie bereikt u:

  • jaarlijkse lagere kosten van kennisoverdracht en opleidingen
  • meer actuele en aantoonbare kennis op de juiste plaats en het juiste moment in uw bedrijfsproces
  • medewerkers die extra gemotiveerd zijn om hun kennisniveau te optimaliseren.

U onderhoudt met deze software met het grootste gemak uw eigen ‘look & feel’ studieomgeving. U publiceert uw specifieke leerprogramma’s of maakt gebruik van reeds bestaande, meer generieke leerprogramma’s. U volgt de kennisontwikkeling in uw organisatie op de voet en geeft richting aan kennisoptimalisatie.

De extra modulen als Examen, Analyse, Forum en Bibliotheek maken het werken met uw eigen leeromgeving nog aantrekkelijker.

Ons platform kent een systeem van rechten en rollen waarmee u toegang verleent aan uw medewerkers en eventueel andere gebruikers van uw eigen online omgeving. Het is ontworpen voor een hoge gebruikersvriendelijkheid, 24/7 beschikbaarheid, alle taalmogelijkheden en verschillende leerstijlen. Kortom:

Maak van kennisoverdracht een leerzaam bedrijfsproces in een moderne resultaatgerichte omgeving.

Kennisoverdracht met verschillende mogelijkheden

Steeds duidelijker wordt dat mensen hun eigen voorkeursleerstijl hebben om informatieoverdracht om te zetten in kennis. Doelgericht leren, vraaggestuurd leren en blended learning zijn daarvan enkele voorbeelden.

Het tempo en het moment waarop informatie wordt omgezet in aantoonbare kennis en kunde is mede bepalend voor het succes van personen en organisaties. Dat effect zal zich de komende jaren verder versterken.

Verschillende leerstijlen

In deze digitale leer- en kennisomgeving kan gebruik worden gemaakt van alle denkbare informatiedragers. U stelt een leerprogramma samen zoals dit het beste is voor de doelgroep. Veel beeldmateriaal, meer geluid, meer leeswerk of juist grafieken! De inhoud van de leerstof kan ook vraaggestuurd aangeboden worden.

Expliciete kennis is altijd geschikt om via dit platform te leren. De impliciete kennis echter vraagt ook om praktijkoefeningen. De combinatie van online leren en praktijk is direct realiseerbaar in deze leeromgeving.

Het gelijkwaardige minimale kennisniveau door de online leermethode is een groot voordeel bij klassikale praktijkoefeningen.

Elk kennisaanbod afstemmen op doel en doelgroep

Wilt u documenten laten lezen? Wilt u zeker weten dat de doelgroep bepaalde informatie heeft begrepen? Moeten mensen snel informatie kunnen vinden? Wilt u aantoonbare kennis kunnen vaststellen?

Om voor elk doel en elke doelgroep de juiste cursusvorm te kunnen bieden beschikt dit platform over zeven variatiemogelijkheden.  Van de meest eenvoudige e-learning tot zware examens, van documenten tot adaptive learning, van M-learning tot casebuilding en wel of niet voorzien van gamification - alles instelbaar in eigen beheer.

 

Studieduur, accreditatie, PE-punten

Dit leer- en kennisplatform biedt de ruimte om op zeer professionele wijze te voldoen aan certificeringeisen van brancheverenigingen en overheid. 

Wie hebben baat bij een kennis- en leerplatform?

Elke organisatie waar bedrijfsresultaat door optimale benutting van kennis en kunde hoog in het vaandel staat!

Mensen werken graag in en aan een omgeving waar de juiste kennis en kunde op het juiste moment en op de juiste plaats ingezet wordt! Mensen werken bovendien graag in een organisatie waarin sprake is van inzichtelijke data, optimale motivatie van alle betrokkenen en waarin complexiteit teruggebracht wordt tot eenvoudig, doelgericht handelen.

Omdat mensen meer en meer voelen eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling, neemt zelfstudie in belang toe.

Onze relaties behoren tot de groep succesvolle organisaties, die met het oog op een gezonde bedrijfsvoering alle aspecten van leren en het gebruik van kennis en kunde ten volle benutten. Wij faciliteren daarbij. Onze webbased kennis- en leeromgeving op basis van zelfstudie is uniek.

De drie kernwoorden in onze samenwerking zijn Praktisch, Toekomstgericht en Betrouwbaar.

De effecten van onze samenwerking zijn kostenverlaging, motivatiegroei, kennisverbetering, praktijkontwikkeling, groei bedrijfsresultaten en tijdwinst.

Neem direct contact op met 0573 289015 en maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.


Kennis en Kunde vormen de basis voor tevreden klanten

JoomShaper